PSICOLOGIA

CARMEN GARCÍA MUÑOZ

Psicòloga especialitzada en:

  • Teràpies individuals.
  • Terapia familiar i de parella.
  • Teràpies infantils i sensorial.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de València, any 2001.

Cursos de Doctorat. ‘Programa de la personalitat, intervenció en àrees clíniques i socials’. Universitat de València.

Treball d’investigació. Investigació sobre la preparació psicològica a la cirurgia pediàtrica, comparativa entre cirurgia ambulatòria i amb ingrés.

Acreditació de Psicòloga General Sanitària pel Dpt. de Salut de la Generalitat de Catalunya, any 2015.

Trucar per telèfon DEMANAR CITA